1. Home
  2. Docs
  3. Rutiner
  4. Exempel-Schema
  5. Dela ut roller

Dela ut roller

Rollindelning

Vi delar in spelare i roller inför varje spelsort.

Vi har ett visst antal specialroller (helare, odågor, magiker, riddaer), resten är krigare.

Ny runda

I appen klickar ni på New Round / Ny Runda. Ni får välja hur många av varje roll som ni vill ha, oftast vill ni ha det automagiskt uträknade antalet. Här finns också val att välja Special A och Special B, ifall det ska finnas något utöver det vanliga I en spelsort, t.ex. en boss eller liknande.

Få lista

Ni får tillbaka listor för båda lagen vem som spelar vad.

Annonsera ut vem som spelar vad

Ha en spelledare som säger vad folk spelar. Den andra pekar och hjälper folk plocka utrustningen.

”Helare på lag röd är… Maria, John, Tage och Vilma!

Odågor på lag röd är… [namn]

Magiker på lag röd är… [namn]

Riddare på lag röd är… [namn]

Och resten på lag röd är Krigare!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

×