1. Home
  2. Docs
  3. Spelsystem
  4. Träffregler

Träffregler

Träffzoner

Vi har två träffzoner med olika effekt:

Kropp (torso)

En träff här dödar spelaren, oavsett vapen.

Armar och ben

  • En träffad lem är oanvändbar. Arm läggs på ryggen. Ben kan dras bakom eller hållas uppe från marken.
  • Om båda armar eller båda ben blivit skadade, så dör spelaren. (Om en spelare har en skadad arm och ett skadat ben, så är den alltså forfarande vid liv! Två av samma = Död)
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

×