1. Home
  2. Docs
  3. Spelsystem
  4. Roller

Roller

Roller

I våra vanliga spel finns det fem roller som deltagarna delas in i inför varje spelsort.

Alla klasser utom Krigare har uppgraderingar som går att köpa, krigaren har däremot varianter att låsa upp.

 

Krigare

Detta är den mest grundläggande klassen. De har ett Svärd (Medium) och ett Klink. De kan låsa upp varianter som ger dem en extra pryl att använda i andra handen.

Helare

Helarnas uppgift är att få tillbaka andra spelare till liv med hjälp av en läkedryck.

Odågor

Odågorna är smidiga och pricksäkra. Deras uppgift är att flanka och ta ut motståndare på avstånd med hjälp av kastknivar.

Magiker

Magiker är relativt svaga på nära håll, men dödliga när de kan kasta sina eldbollar.

Riddare

Riddare har stora vapen eller sköldar och är välbepansrade.

Specialroller

  • I vissa spelsorter finns specialroller som har egna regler, t.ex. Zombies, Häxmästaren, Demoner.
  • I vissa spelsorter väljs inte roller alls, utan spelarna får andra val, t.ex. i Gladiator där de bara får välja mellan att ha två svärd eller svärd och sköld.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

×